Kukurydza najlepszy surowiec gorzelniczy !!!

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w byłym Związku Radzieckim kukurydza jest jednym z ważniejszych surowców gorzelniczych. Natomiast w Polsce stosowana jest sporadycznie i tylko wtedy, gdy ziarno uległo zepsuciu lub zostało silnie zaatakowane przez szkodniki. Kukurydza jest doskonałą paszą dla inwentarza i dlatego w instytutach hodowli roślin są prowadzone prace mające na celu adaptację odmian kukurydzy do naszych warunków klimatycznych.

A mało kto wie że ziarno kukurydzy bardzo łatwo się przerabia w gorzelni, a wywar kukurydziany ma najwyższą wartość pokarmową. Ponieważ wydajność spirytusu z kukurydzy jest wysoka, nawet do 42 l ze 100 kg ziarna, dlatego naukowcy uznali kukurydzę za jeden z najlepszych surowców gorzelniczych.

Więcej na www.e-kukurydza.pl